Internationaal Gerechtshof (ICJ)

Het Internationaal Gerechtshof (ICJ) is het voornaamste gerechtelijke orgaan van de Verenigde Naties. Als ‘wereldrechtbank’ is dit het enige universele gerechtshof met een algemene rechtsbevoegdheid. Het Hof bestaat uit vijftien onafhankelijk rechters van verschillende nationaliteiten die door de Algemene Vergadering en de Veiligheidsraad van de VN worden gekozen voor een termijn van negen jaar.

Het ICJ werd in juni 1945 opgericht middels het Handvest van de Verenigde Naties en startte zijn activiteiten in april 1946. De taak van het Hof is tweeledig. Enerzijds moet het Hof, in overeenstemming met internationaal recht, geschillen beslechten tussen lidstaten. Anderzijds brengt het advies uit over rechtsvragen die worden voorgelegd door bevoegde VN-organen en -organisaties binnen het rechtssysteem. Het Hof heeft een belangrijke rol bij het bewaren van internationale vrede en veiligheid.

Rechtszaken bij het ICJ bestaan uit een schriftelijke fase waarin de partijen processtukken inleveren en uitwisselen, en een mondelinge fase met openbare hoorzittingen. Na de mondelinge verhandelingen, overlegt het Hof achter gesloten deuren. Hierna doet het Hof uitspraak tijdens een openbare zitting. Uitspraken van het Hof in contentieuze rechtszaken zijn voor alle partijen bindend en definitief.

Sinds 1946 heeft het ICJ 128 uitspraken gedaan in zaken over onder andere lands- en zeegrenzen, milieuverontreiniging en behoud van levende rijkdommen, het niet gebruiken van geweld, het niet inmengen in interne kwesties van lidstaten, en schendingen van internationale humanitaire wetgeving, mensenrechten en economische rechten.

De adviesprocedure van het Hof is gebaseerd op de procedure voor contentieuze rechtszaken. In principe zijn de adviezen van het Hof niet bindend voor de organisaties die een advies hebben aangevraagd. Hoewel de adviezen van het ICJ niet bindend zijn, zijn ze van groot juridisch belang en morele waarde.

Sinds 1946 heeft het Hof 27 adviezen uitgebracht over onder andere de legaliteit van het dreigen met de inzet van kernwapens, de juridische gevolgen van de bouw van een muur op bezet Palestijns grondgebied en en de internationale rechtsgeldigheid van de eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo.

Programma

Openingstijden: 11:00 – 17:00

Locatie: Grote Rechtzaal

  1. Presentatie over het werk van het gerechtshof
  2. Korte Q&A-sessie

Een bezoek aan het ICJ wordt enkel aangeboden in combinatie met een presentatie van het PCA. Totale duur van beide presentaties is een uur.

Geen camera’s, mobiele telefoons en tassen zijn toegestaan in het Vredespaleis. Kluisjes beschikbaar. 

Het programma is geen rondleiding door het gebouw. Voor en na uw bezoek aan het Internationaal Gerechtshof en het Permanente Hof van Arbitrage, kunt u terecht bij het bezoekerscentrum bij de hoofdingang van het Vredespaleis voor informatie over het Vredespaleis en rondleidingen door het gebouw. Tickets voor deze rondleidingen kunt u kopen via www.vredespaleis.nl.

Adres

Vredespaleis
Carnegieplein 2
2517 KJ Den Haag
www.vredespaleis.nl

Veiligheid

De meeste internationale organisaties zijn beveiligd. Daarom is het van belang om de do’s and don’ts hieronder te lezen en op te volgen. Uw toegangsbewijs ontvangt u een week voor de Open Dag per e-mail. Wilt u deze meenemen? De beveiliging van de organisaties kan u vragen om uw toegangsbewijs te tonen. Het kan ook zijn dat de registratie vooraf afdoende is en u het toegangsbewijs de dag zelf niet hoeft te tonen. U dient een geldige legitimatie (paspoort of ID-kaart) mee te nemen. De controles kosten tijd, houd hier alstublieft rekening mee. Wij vragen uw begrip voor de eventuele wachttijd.

 Do’s

  • Neem een legitimatiebewijs mee
  • Neem uw toegangsbewijs mee
  • Neem de tijd voor veiligheidscontroles
  • Luister naar de beveiliging en ander personeel

Don’ts

  • Neem geen grote tassen mee
  • Neem liever geen kinderwagens mee
  • Neem geen elektrische apparatuur mee
  • Foto- en filmopnames bij de organisaties zijn niet altijd toegestaan