Internationaal Gerechtshof (ICJ)

Het Internationaal Gerechtshof (ICJ) is het belangrijkste gerechtelijke orgaan van de Verenigde Naties (VN). Het werd opgericht in juni 1945 door het Handvest van de Verenigde Naties en begon zijn werkzaamheden in april 1946.

De rechtbank is gevestigd in het Vredespaleis in Den Haag (Nederland). Van de zes belangrijkste orgels van de Verenigde Naties is het de enige die niet in New York (Verenigde Staten van Amerika) is gevestigd.

De taak van het Hof is om, in overeenstemming met het internationale recht, juridische geschillen te beslechten die door staten aan hem worden voorgelegd en advies te geven over juridische vragen die door bevoegde organen van de Verenigde Naties en gespecialiseerde instanties aan hem worden voorgelegd.

Het Hof bestaat uit 15 rechters, die door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en de Veiligheidsraad worden gekozen voor een ambtstermijn van negen jaar. Het wordt bijgestaan door een register, zijn administratief orgaan. De officiële talen zijn Engels en Frans.

Programma

Volgt.

 • U dient tenminste 25 minuten voor aanvang van de presentatie aanwezig te zijn in het Visitors Centre.
 • Camera’s, mobiele telefoons en tassen zijn niet toegestaan in het Vredespaleis. Er zijn kluisjes beschikbaar.
 • Het programma bevat geen rondleiding door het Vredespaleis.
 • Voor en na uw bezoek aan het Internationaal Gerechtshof en het Permanente Hof van Arbitrage, kunt u terecht bij het bezoekerscentrum bij de hoofdingang van het Vredespaleis voor informatie over het Vredespaleis en rondleidingen door het gebouw. Tickets voor deze rondleidingen kunt u kopen via www.vredespaleis.nl.

Adres

Vredespaleis
Carnegieplein 2
2517 KJ Den Haag
www.vredespaleis.nl

Veiligheid

De meeste internationale organisaties zijn beveiligd. Daarom is het van belang om de do’s and don’ts hieronder te lezen en op te volgen. Uw toegangsbewijs ontvangt u een week voor de Open Dag per e-mail. Wilt u deze meenemen? De beveiliging van de organisaties kan u vragen om uw toegangsbewijs te tonen. Het kan ook zijn dat de registratie vooraf afdoende is en u het toegangsbewijs de dag zelf niet hoeft te tonen. U dient een geldige legitimatie (paspoort of ID-kaart) mee te nemen. De controles kosten tijd, houd hier alstublieft rekening mee. Wij vragen uw begrip voor de eventuele wachttijd.

 Do’s

 • Neem een legitimatiebewijs mee
 • Neem uw toegangsbewijs mee
 • Neem de tijd voor veiligheidscontroles
 • Luister naar de beveiliging en ander personeel

Don’ts

 • Neem geen grote tassen mee
 • Neem liever geen kinderwagens mee
 • Neem geen elektrische apparatuur mee
 • Foto- en filmopnames bij de organisaties zijn niet altijd toegestaan