Permanente Hof van Arbitrage (PCA)

Het Permanent Hof van Arbitrage (Engelse afkorting PCA) is opgericht in 1899 voor de vreedzame beslechting van internationale geschillen te vergemakkelijken. Dit was het belangrijkste resultaat van de eerste Haagse Vredesconferentie in 1899 en de aanleiding voor de bouw van het Vredespaleis, waar het Permanent Hof gevestigd is. Het PCA is een intergouvernementele organisatie met een groeiend aantal lidstaten, momenteel 121.

Het PCA helpt conflicten op te lossen waarbij verscheidene staten, overheidsinstellingen, intergouvernementele organisaties en privépartijen betrokken zijn. Het secretariaat van het PCA, het Internationale Bureau, verleent uitgebreide griffiediensten en juridische en administratieve ondersteuning aan tribunalen en commissies. Het aantal arbitragezaken laat zien hoe breed het werkgebied van het PCA is. Het omvat territoriale, verdrags- en mensenrechtengeschillen, maar ook commerciële en investeringsdisputen, waaronder conflicten die voortkomen uit bilaterale en multilaterale investeringsverdragen.

Programma

Openingstijden: 11.00-17.00 uur

Locatie: Kleine Rechtszaal

  1. Film over het PCA (EN)
  2. Korte Q&A-sessie (EN)

Een bezoek aan het PCA wordt enkel aangeboden in combinatie met een presentatie van het ICJ. Totale duur van beide presentaties is een uur.

Geen camera’s, mobiele telefoons en tassen zijn toegestaan in het Vredespaleis. Kluisjes beschikbaar. 

Het programma is geen rondleiding door het gebouw. Voor en na uw bezoek aan het Internationaal Gerechtshof en het Permanente Hof van Arbitrage, kunt u terecht bij het bezoekerscentrum bij de hoofdingang van het Vredespaleis voor informatie over het Vredespaleis en rondleidingen door het gebouw. Tickets voor deze rondleidingen kunt u kopen via www.vredespaleis.nl.

Adres

Vredespaleis
Carnegieplein 2
2517 KJ Den Haag
www.vredespaleis.nl

Veiligheid

De meeste internationale organisaties zijn beveiligd. Daarom is het van belang om de do’s and don’ts hieronder te lezen en op te volgen. Uw toegangsbewijs ontvangt u een week voor de Open Dag per e-mail. Wilt u deze meenemen? De beveiliging van de organisaties kan u vragen om uw toegangsbewijs te tonen. Het kan ook zijn dat de registratie vooraf afdoende is en u het toegangsbewijs de dag zelf niet hoeft te tonen. U dient een geldige legitimatie (paspoort of ID-kaart) mee te nemen. De controles kosten tijd, houd hier alstublieft rekening mee. Wij vragen uw begrip voor de eventuele wachttijd.

 Do’s

  • Neem een legitimatiebewijs mee
  • Neem uw toegangsbewijs mee
  • Neem de tijd voor veiligheidscontroles
  • Luister naar de beveiliging en ander personeel

Don’ts

  • Neem geen grote tassen mee
  • Neem liever geen kinderwagens mee
  • Neem geen elektrische apparatuur mee
  • Foto- en filmopnames bij de organisaties zijn niet altijd toegestaan