Het Nutshuis: Netherlands Helsinki Committee (NHC)

Ontdek hoe de NHC rechtvaardigheid bouwt en veilig stelt in heel Europa!

Wat is in de wereld de connectie tussen Nederland en Helsinki? Ontdek het tijdens de open dag van de Internationale Dag van de Vrede hier in de NHC. Er zullen verschillende interactieve activiteiten en presentaties van ons werk zijn, waaronder games en quizzen in verafgelegen en verre landen, videoclips, comics en meer!

Tijdens een bezoek kunt u ontdekken:

 • Welk effect heeft justitie op de Balkan op jou hier in Nederland?
 • Waarom zou je erom geven dat het maatschappelijk middenveld onder druk staat in Rusland en Turkije?
 • Wanneer mensenrechtenverdedigers worden gearresteerd in Azerbeidzjan, hoe kun je dan helpen?
 • Wat is coöperatieve veiligheid en hoe wordt het vervolgd van Vancouver naar Vladivostok?

Mis uw kans niet om meer te weten te komen over ons werk bij het internationaal bevorderen van mensenrechten en de rechtsstaat en wat u zelf thuis kunt doen.

We hopen je daar te zien!

Over het NHC:

Het Nederlandse Helsinki-comité is een niet-gouvernementele organisatie die de mensenrechten bevordert en de rechtsstaat en democratie versterkt in alle landen van Europa, inclusief de Centraal-Aziatische landen die deelnemen aan de OVSE.

Ons werk ligt voornamelijk in het uitvoeren van projecten om de juridische bescherming te versterken en het overheidsbeleid te verbeteren dat betrekking heeft op kwetsbare of kansarme groepen. We ondersteunen mensenrechten-ngo’s in het weerstaan van overheidsdruk. Daarnaast werken we aan de verbetering van de uitvoering van de OVSE-verplichtingen inzake menselijke dimensies en andere internationale mensenrechtenverdragen. We nemen actief deel aan verschillende maatschappelijke netwerken van mensenrechten-NGO’s in Europa.

 

Adres

Het Nutshuis
Riviervismarkt 5
2513 AM DEn Haag
www.nhc.nl

 

Over Het Nutshuis

Het Nutshuis heeft 10 sociaal-culturele kantoren, waarvan 4 internationaal. Het is een onafhankelijk podium voor kunst, cultuur en de samenleving. Programma’s worden samengesteld met een bijzondere nadruk op de achtergronden en diverse perspectieven van actuele sociale kwesties.

Het Nutshuis zet de ideologie voort van Het Nut, een 19e-eeuws burgerinitiatief dat de ‘ontwikkeling en verheffing van de gewone man’ ondersteunde. Het verbeteren van de sociale positie van de lagere klassen was een belangrijk onderdeel van deze ambitie. Niet alleen in sociaal-economische zin, maar ook in cultureel opzicht. Het Nutshuis is nog steeds toegewijd aan de basis van deze ideologie en biedt mensen de tools en kennis die hen zullen helpen hun weg te vinden in een steeds veranderende stedelijke omgeving. In Het Nutshuis hebben het publiek en groundbreakers de mogelijkheid om hun horizon te verbreden en te experimenteren.

Het Nutshuis is een initiatief van Fonds1818.

Veiligheid

De meeste internationale organisaties zijn beveiligd. Daarom is het van belang om de do’s and don’ts hieronder te lezen en op te volgen. Uw toegangsbewijs ontvangt u een week voor de Open Dag per e-mail. Wilt u deze meenemen? De beveiliging van de organisaties kan u vragen om uw toegangsbewijs te tonen. Het kan ook zijn dat de registratie vooraf afdoende is en u het toegangsbewijs de dag zelf niet hoeft te tonen. U dient een geldige legitimatie (paspoort of ID-kaart) mee te nemen. De controles kosten tijd, houd hier alstublieft rekening mee. Wij vragen uw begrip voor de eventuele wachttijd.

 Do’s

 • Neem een legitimatiebewijs mee
 • Neem uw toegangsbewijs mee
 • Neem de tijd voor veiligheidscontroles
 • Luister naar de beveiliging en ander personeel

Don’ts

 • Neem geen grote tassen mee
 • Neem liever geen kinderwagens mee
 • Neem geen elektrische apparatuur mee
 • Foto- en filmopnames bij de organisaties zijn niet altijd toegestaan