Het Nutshuis: Human Security Collective

Wat betekent beveiliging voor jou?

Op de Internationale Dag op 23 september zal Human Security Collective een interactieve sessie houden, waar bezoekers kunnen bespreken en verkennen wat veiligheid voor hen betekent door middel van een dynamische mindmapping-oefening. Aan de hand van de antwoorden van de deelnemers als startpunt, bespreekt het HSC-team het concept van ‘human security’ en hoe dit wordt toegepast in ons werk. We zullen het belang en het nut van het concept van ‘human security’ bespreken bij het aanpakken van maatschappelijke problemen. Deelnemers krijgen dan de kans om vragen te stellen.

Human Security Collective (HSC) is een stichting gevestigd in Den Haag en werkt aan kwesties van ontwikkeling, veiligheid en de betrokkenheid van burgers in hun gemeenschap. Wij geloven dat het idee van ‘human security’, dat een holistische, mensgerichte benadering is die is gebaseerd op mensenrechten, een organiserend kader biedt voor actie. In ons werk behandelen we het huidige asymmetrische karakter van de besluitvorming op het gebied van veiligheid door te zorgen voor dialoog en engagement tussen meerdere belanghebbenden en de operationele en politieke ruimte van het maatschappelijk middenveld te beschermen en uit te breiden. HSC’s programma’s voor jeugdleiderschap nemen een benadering die, met zijn elementen van lokaal eigenaarschap, het creëren van vertrouwen en het versterken van agenten voor positieve verandering binnen gemeenschappen, een nieuwe generatie leiderschap versterken die kritisch denken, gelijkheid tussen geslachten, collectieve actie en betrokkenheid bij de veiligheid bevordert sector om de sociale cohesie te versterken.

Programma:

 • 10 minuten welkom
 • 25 minuten activity (mindmap on security)
 • 15 minuten presentatie HSC & ons werk
 • 10 minuten Q&A

Het bezoek duurt circa 60 minuten (15.30 – 16.30 uur).

Adres

Het Nutshuis
Riviervismarkt 5
2513 AM DEn Haag
www.hscollective.org

 

Over Het Nutshuis

Het Nutshuis heeft 10 sociaal-culturele kantoren, waarvan 4 internationaal. Het is een onafhankelijk podium voor kunst, cultuur en de samenleving. Programma’s worden samengesteld met een bijzondere nadruk op de achtergronden en diverse perspectieven van actuele sociale kwesties.

Het Nutshuis zet de ideologie voort van Het Nut, een 19e-eeuws burgerinitiatief dat de ‘ontwikkeling en verheffing van de gewone man’ ondersteunde. Het verbeteren van de sociale positie van de lagere klassen was een belangrijk onderdeel van deze ambitie. Niet alleen in sociaal-economische zin, maar ook in cultureel opzicht. Het Nutshuis is nog steeds toegewijd aan de basis van deze ideologie en biedt mensen de tools en kennis die hen zullen helpen hun weg te vinden in een steeds veranderende stedelijke omgeving. In Het Nutshuis hebben het publiek en groundbreakers de mogelijkheid om hun horizon te verbreden en te experimenteren.

Het Nutshuis is een initiatief van Fonds1818.

Veiligheid

De meeste internationale organisaties zijn beveiligd. Daarom is het van belang om de do’s and don’ts hieronder te lezen en op te volgen. Uw toegangsbewijs ontvangt u een week voor de Open Dag per e-mail. Wilt u deze meenemen? De beveiliging van de organisaties kan u vragen om uw toegangsbewijs te tonen. Het kan ook zijn dat de registratie vooraf afdoende is en u het toegangsbewijs de dag zelf niet hoeft te tonen. U dient een geldige legitimatie (paspoort of ID-kaart) mee te nemen. De controles kosten tijd, houd hier alstublieft rekening mee. Wij vragen uw begrip voor de eventuele wachttijd.

 Do’s

 • Neem een legitimatiebewijs mee
 • Neem uw toegangsbewijs mee
 • Neem de tijd voor veiligheidscontroles
 • Luister naar de beveiliging en ander personeel

Don’ts

 • Neem geen grote tassen mee
 • Neem liever geen kinderwagens mee
 • Neem geen elektrische apparatuur mee
 • Foto- en filmopnames bij de organisaties zijn niet altijd toegestaan