Joegoslavië Tribunaal (ICTY) en MICT

Het Joegoslavië-Tribunaal (ICTY) is de rechtbank van de Verenigde Naties (VN) ten behoeve van de oorlogsmisdaden die in 1990 in de Balkan plaatsvonden.

Sinds het in 1993 is opgericht, heeft het tribunaal de omgeving van internationale misdaad en mensen rechten voor eeuwig veranderd. Het ICTY heeft de slachtoffers van de conflicten in de Balkan de kans gegeven om hun stem te laten horen over de ervaringen die ze hebben moeten meemaken.

Het ICTY was het eerste gerechtshof voor oorlogsmisdaden gecreëerd door de VN en de eerste internationale oorlogsmisdaad tribunaal sinds de Nuremberg en Tokyo tribunalen. Vanuit Den Haag heeft het ICTY 161 misdadigers verantwoord voor hun misdaden, waaronder staatshoofden en ministers en oorlogsheren van verschillende Joegoslavië conflicten. Alle criminelen van het Balken conflict zijn nu gearresteerd en veroordeeld.

Het tribunaal werkt nu nog aan een proces waarna het Joegoslavië Tribunaal haar deuren zal sluiten aan het eind van 2017.

 

Het Mechanism for International Criminal Tribunals (MICT) is opgericht door de VN en zal een aantal taken van het Joegoslavië Tribunaal over gaan nemen en zal zich richten op het crimineel tribunaal voor Rwanda (ICTR) en het ICTY.

Het MICT heeft twee afdelingen. Een in Arusha in Tanzania en een in Den Haag. Zij verzorgen onder andere getuige bescherming. Het MICT is momenteel bezig met een proces in het ICTY van Radovan Karadžić en Vojislav Šešelj en een nieuw process voor Jovica Stanišić en Franko Simatović.

Het MICT bevindt zich op dezelfde locatie als het ICTY en zal samen werken met het Joegoslavië Tribunaal totdat zij haar deuren sluit.

Op 24 september openen ICTY en de MICT haar deuren voor het publiek.

Een bezoek aan het ICTY / MICT geeft de bezoeker de mogelijkheid om meer te leren over deze organisaties, en de impact die ze hebben gehad op het veroordelen van oorlogsmisdaden en haar rol in de 1990 conflicten in Joegoslavië en Rwanda. Voor meer informatie, bekijk het programma.

Programma

Open 11:00-17:00

  • Hoofdsessies en Q & A-sessies met ICTY / MICT rechters
  • Rondleiding ICTY / MICT rechtszaal
  • Documentaires over het werk van het Joegoslavië-tribunaal
  • Algemene presentaties en Q & A-sessies

Adres

International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY)
Churchillplein 1
2517 JW The Hague
www.unmict.org

Mechanism for International Criminal Tribunals (MICT)
Churchillplein 1
2517 JW The Hague
www.unmict.org