International Residual Mechanism for Criminal Tribunals (IRMCT)

Het International Residual Mechanism for Criminal Tribunals (The Mechanism) is een organisatie van de Verenigde Naties (VN) die is gemandateerd om een ​​aantal essentiële taken uit te voeren die eerder zijn uitgevoerd door het Internationaal Straftribunaal voor Rwanda (ICTR) en het Internationaal Straftribunaal voor het voormalige Joegoslavië (ICTY).

The Mechanisme heeft twee takken: een in Arusha, de Verenigde Republiek Tanzania en een in Den Haag. Bij de uitoefening van zijn functies, waaronder getuigenbescherming, behoud van archieven, bijstand aan nationale rechtsgebieden, alsmede het instellen van beroepen, beoordelingen en nieuwe processen van zaken die zijn geërfd van de twee tribunalen, handhaaft The Mechanisme de legaten van deze twee baanbrekende ad hoc internationale tribunalen en streeft ernaar de best practices op het gebied van internationale strafrechtspleging te weerspiegelen. Beroepsprocedures in zaken die verband houden met het ICTY van Radovan Karadžić en Ratko Mladić, evenals een nieuw proces in de zaak van Jovica Stanišić en Franko Simatović, naast andere gerechtelijke aangelegenheden, zijn momenteel gaande in de vestiging van The Mechanism in Den Haag. In de Arusha-tak van The Mechanisme is er momenteel een herziening van het hoger beroep-arrest in het geval van Augustin Ngirabatware aan de gang.

In het kantoor in Den Haag houdt The Mechanism zich vooral bezig met taken die zijn geërfd van het ICTY. Het ICTY was het eerste internationale VN-straftribunaal dat werd opgericht om personen te vervolgen die verantwoordelijk werden geacht voor de ernstigste misdaden die plaatsvonden tijdens de conflicten in de Balkan in de jaren negentig. Het ICTY, opgericht in 1993, heeft het landschap van het internationale criminele en humanitaire recht onomkeerbaar veranderd en heeft een nieuw tijdperk ingeluid waarin het niet langer een vraag is dat personen die ernstige misdaden plegen strafrechtelijk verantwoordelijk worden gehouden. Het tribunaal voltooide zijn mandaat in december 2017 en overhandigde de resterende taken aan The Mechanism.

Op 23 september 2018 opent The Mechanism haar deuren voor het publiek.

Een bezoek aan The Mechanism biedt de gelegenheid om meer te leren over het werk van de organisatie, de geschiedenis van belangrijke gevallen van genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, evenals de conflicten in de jaren negentig in het voormalige Joegoslavië en Rwanda. Zie de programma- en registratiegegevens voor meer informatie.

Programma

Open van 11:00 tot 17:00 uur.

 • Hoofdsessie- en vraag-en-antwoordsessie met een rechter van Mechanism
 • Rondleiding door een rechtszaal Mechanism
 • Documentaires en korte video’s over het werk van het ICTY / ICTR en  Mechanism
 • Algemene presentaties en vraag-en-antwoordsessies

Adres

International Residual Mechanism for Criminal Tribunals (IRMCT)
Churchillplein 1
2517 JW The Hague
www.irmct.org

Veiligheid

De meeste internationale organisaties zijn beveiligd. Daarom is het van belang om de do’s and don’ts hieronder te lezen en op te volgen. Uw toegangsbewijs ontvangt u een week voor de Open Dag per e-mail. Wilt u deze meenemen? De beveiliging van de organisaties kan u vragen om uw toegangsbewijs te tonen. Het kan ook zijn dat de registratie vooraf afdoende is en u het toegangsbewijs de dag zelf niet hoeft te tonen. U dient een geldige legitimatie (paspoort of ID-kaart) mee te nemen. De controles kosten tijd, houd hier alstublieft rekening mee. Wij vragen uw begrip voor de eventuele wachttijd.

 Do’s

 • Neem een legitimatiebewijs mee
 • Neem uw toegangsbewijs mee
 • Neem de tijd voor veiligheidscontroles
 • Luister naar de beveiliging en ander personeel

Don’ts

 • Neem geen grote tassen mee
 • Neem liever geen kinderwagens mee
 • Neem geen elektrische apparatuur mee
 • Foto- en filmopnames bij de organisaties zijn niet altijd toegestaan