International Residual Mechanism for Criminal Tribunals (IRMCT)

Het International Residual Mechanism for Criminal Tribunals (The Mechanism) is een organisatie van de Verenigde Naties (VN) die is gemandateerd om een ​​aantal essentiële taken uit te voeren die eerder zijn uitgevoerd door het Internationaal Straftribunaal voor Rwanda (ICTR) en het Internationaal Straftribunaal voor het voormalige Joegoslavië (ICTY).

Op 22 september 2019 opent The Mechanism haar deuren voor het publiek.

Een bezoek aan The Mechanism biedt de mogelijkheid om meer te leren over de geschiedenis van historische gevallen van genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, evenals de conflicten uit de jaren negentig in het voormalige Joegoslavië en Rwanda.

The Mechanism heeft twee vestigingen: een in Arusha, Verenigde Republiek Tanzania en een in Den Haag. In het kantoor in Den Haag houdt The Mechanism zich vooral bezig met taken die zijn geërfd van het ICTY. Het ICTY was het eerste internationale VN-straftribunaal dat werd opgericht om personen te vervolgen die verantwoordelijk werden geacht voor de ernstigste misdaden die plaatsvonden tijdens de conflicten in de Balkan in de jaren negentig. Het ICTY, opgericht in 1993, heeft het landschap van het internationale criminele en humanitaire recht onomkeerbaar veranderd en heeft een nieuw tijdperk ingeluid waarin het niet langer een vraag is dat personen die ernstige misdaden plegen strafrechtelijk verantwoordelijk worden gehouden. Het tribunaal voltooide zijn mandaat in december 2017 en overhandigde de resterende taken aan The Mechanism.

Bij het uitvoeren van zijn functies, waaronder getuigenbescherming, archivering, ondersteuning van nationale rechtsgebieden en het instellen van beroepen, beoordelingen en nieuw proceszaken van de twee tribunalen, onderhoudt het mechanisme de nalatenschap van deze twee baanbrekende ad hoc internationale tribunalen en streeft ernaar beste praktijken op het gebied van internationaal strafrecht weer te geven. Beroepsprocedures in de ICTY-gerelateerde zaak van Ratko Mladić, en een nieuw proces in de zaak van Jovica Stanišić en Franko Simatović, onder andere gerechtelijke zaken, zijn momenteel aan de gang in de afdeling Den Haag van The Mechanism. Eerder dit jaar werd het hoger beroep uitgesproken in de zaak tegen Radovan Karadžić.
Zie het programma en de registratiegegevens voor meer informatie.

Programma

Open van 11:00 tot 17:00 uur.

 • Hoofdsessie- en vraag-en-antwoordsessie met een rechter van The Mechanism
 • Rechtzalen
 • Documentaires over belangrijke zaken van het tribunaal
 • Presentaties door hoge VN-functionarissen met vraag- en antwoordsessies
 • Presentaties door verdediger met vraag- en antwoordsessies
 • Informatiesessies over IRMCT-stages
 • Tentoonstellingen
Registreer nu!

Social Media

Facebook

Twitter

Instagram

LinkedIn

YouTube

Adres

International Residual Mechanism for Criminal Tribunals (IRMCT)
Churchillplein 1
2517 JW The Hague
www.irmct.org

Veiligheid

De meeste internationale organisaties zijn beveiligd. Daarom is het van belang om de do’s and don’ts hieronder te lezen en op te volgen. Uw toegangsbewijs ontvangt u een week voor de Open Dag per e-mail. Wilt u deze meenemen? De beveiliging van de organisaties kan u vragen om uw toegangsbewijs te tonen. Het kan ook zijn dat de registratie vooraf afdoende is en u het toegangsbewijs de dag zelf niet hoeft te tonen. U dient een geldige legitimatie (paspoort of ID-kaart) mee te nemen. De controles kosten tijd, houd hier alstublieft rekening mee. Wij vragen uw begrip voor de eventuele wachttijd.

 Do’s

 • Neem een legitimatiebewijs mee
 • Neem uw toegangsbewijs mee
 • Neem de tijd voor veiligheidscontroles
 • Luister naar de beveiliging en ander personeel

Don’ts

 • Neem geen grote tassen mee
 • Neem liever geen kinderwagens mee
 • Neem geen elektrische apparatuur mee
 • Foto- en filmopnames bij de organisaties zijn niet altijd toegestaan