International Commission on Missing Persons (ICMP)

De International Commission on Missing Persons (Internationale Commissie voor Vermiste Personen – ICMP) is een internationale organisatie die werkt rond de problematiek van vermiste personen en gevestigd is in Den Haag.

De internationale organisatie werd opgericht op 29 juni 1996, op initiatief van Amerikaans President Bill Clinton in de context van de G7-top in Lyon, om de leiding te nemen in een poging om de 40.000 personen die vermist werden als gevolg van het conflict in voormalig Joegoslavië, terug te vinden en te identificeren. ICMP identificeerde meer dan 70% van alle vermisten, waarvan meer dan 90% van de vermisten in Srebrenica.

Sinds 2003 opereert ICMP wereldwijd, met het mandaat om de samenwerking tussen overheden en andere instutities te versterken in het lokaliseren en identificeren van vermiste personen als gevolg van conflict, migratie, schendingen van mensenrechten, natuurrampen, criminaliteit en andere oorzaken. In december 2014 werd dit mandaat bekrachtigd door een internationaal verdrag, ondermeer ondertekend door Nederland. In oktober 2015 ondertekende ICMP een gastlandverdrag met Nederland. Op 7 juli 2016 opende ICMP haar nieuwe hoofdkantoor aan de Konininginnegracht 12 in Den Haag, tijdens haar 20-jarig bestaan.

Programma

10.00 uur – Presentatie ICMP en rondleiding laboratiorium
13.30 uur – Presentatie ICMP en rondleiding laboratiorium
15.30 uur – Presentatie ICMP en rondleiding laboratiorium

Totale duur van de rondleiding bedraagt circa 90 minuten.

Maximaal 75 personen per tour.

Adres

International Commission on Missing Persons
Koninginnegracht 12
2514 AA Den Haag
https://www.icmp.int/