Hoge Commissaris Nationale Minderheden (HCNM) – Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE)

Hoge Commissaris inzake Nationale Minderheden (HCNM), Organisatie voor
Veiligheid en Samenwerking in Europe (OVSE)

De Hoge Commissaris inzake Nationale Minderheden (HCNM) staat aan het hoofd van een in 1992 door de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europe (OVSE) opgericht instituut. De taak van de Hoge Commissaris is het zo vroeg mogelijk signaleren van etnische spanningen die de vrede, stabiliteit of de vriendschappelijke betrekkingen tussen de 57 OVSE-landen in gevaar kunnen brengen.

De eerste Hoge Commissaris was de Nederlandse Minister van Staat Max van der Stoel. De huidige vijfde Commissaris is de Italiaanse Lamberto Zannier.

In het mandaat van de HCNM wordt de Hoge Commissaris gekarakteriseerd als een instrument ter voorkoming van conflicten dat voor ‘early warning’ en zo nodig voor ‘early action’ moet zorgen bij spanningen waarin nationale minderheden een rol spelen. Hiertoe heeft de Hoge Commissaris een mandaat om in geval van spanningen met betrokken partijen in contact te treden zonder tussenkomst van de lidstaten en het vinden van oplossingen door middel van stille diplomatie Dit moet gebeuren in een zo vroeg mogelijk stadium. Als zodanig heeft de Hoge Commissaris een dubbele functie: het beperken en de-escaleren van spanningen, en daarnaast het waarschuwen van de OVSE als geheel wanneer spanningen zich dreigen te ontwikkelen tot een conflict.

Programma

Tours beginnen om 11.00, 12.00 uur en 13.00 uur en duren ongeveer 1 uur.
De voertaal is Engels.
Bezoekers maken kennis met het bureau van de Hoge Commissaris inzake Nationale Minderheden (HCNM).

De HCNM werkzaamheden in de volgende regio’s zullen worden gepresenteerd:

Ronde 1 – Oekraïne 11:00
Ronde 2 – Centraal-Azië 12:00
Ronde 3 – Westelijke Balkan 13:00

Er is een maximum aantal van vijfentwintig mensen per tour.

Adres

Hoge Commissaris inzake Nationale Minderheden van de OSCE
Prinsessegracht 22
2514 AP Den Haag
www.osce.org