Hoge Commissaris inzake Nationale Minderheden van de OSCE

De Hoge Commissaris inzake Nationale Minderheden (HCNM) staat aan het hoofd van een in 1992 door de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europe (OVSE) opgericht instituut. De taak van de Hoge Commissaris is het zo vroeg mogelijk signaleren van etnische spanningen die de vrede, stabiliteit of de vriendschappelijke betrekkingen binnen en tussen de OVSE-landen in gevaar kunnen brengen.

De eerste Hoge Commissaris was de Nederlandse Minister van Staat Max van der Stoel. De huidige vijfde Commissaris is de Italiaan Lamberto Zannier.

In het mandaat van de HCNM wordt de Hoge Commissaris gekarakteriseerd als een instrument ter voorkoming van conflicten dat voor ‘early warning’ en zo nodig voor ‘early action’ moet zorgen bij spanningen waarin nationale minderheden een rol spelen. Hiertoe heeft de Hoge Commissaris een mandaat om met betrokken partijen in contact te treden zonder tussenkomst van de lidstaten en het vinden van oplossingen door middel van stille diplomatie. Dit gebeurt in een zo vroeg mogelijk stadium. Als zodanig heeft de Hoge Commissaris een dubbele functie: het beperken en de-escaleren van spanningen, en daarnaast het waarschuwen van de OVSE als geheel wanneer spanningen zich dreigen te ontwikkelen tot een conflict. Daarnaast kijkt de Hoge Commissaris nadrukkelijk ook naar conflictpreventie in de OVSE regio op de lange termijn, en adviseert hij overheden hoe cohesie te bevorderen binnen diverse samenlevingen.

Programma

Sessie een (NL) 11:00 – 12:00
Sessie twee (NL) 12:15 – 13:15
Sessie drie (EN) 13:30 – 14:30

De presentatie’s beginnen om 11.00 uur, 12.15 uur en 13.30 uur en  duren ongeveer 1 uur met ruimte voor Q&A.  De voertaal is Nederlands [Sessie’s 1 & 2] en Engels [Sessie 3]

Bezoekers maken kennis met het bureau van de Hoge Commissaris inzake Nationale Minderheden (HCNM). Er is een maximum aantal van vijfentwintig personen per sessie.

Registreer nu!

Adres

Hoge Commissaris inzake Nationale Minderheden van de OSCE
Prinsessegracht 22
2514 AP Den Haag
www.osce.org/hcnm

Banner foto door: OSCE/Foto Fischer

Veiligheid

De meeste internationale organisaties zijn beveiligd. Daarom is het van belang om de do’s and don’ts hieronder te lezen en op te volgen. Uw toegangsbewijs ontvangt u een week voor de Open Dag per e-mail. Wilt u deze meenemen? De beveiliging van de organisaties kan u vragen om uw toegangsbewijs te tonen. Het kan ook zijn dat de registratie vooraf afdoende is en u het toegangsbewijs de dag zelf niet hoeft te tonen. U dient een geldige legitimatie (paspoort of ID-kaart) mee te nemen. De controles kosten tijd, houd hier alstublieft rekening mee. Wij vragen uw begrip voor de eventuele wachttijd.

 Do’s

  • Neem een legitimatiebewijs mee
  • Neem uw toegangsbewijs mee
  • Neem de tijd voor veiligheidscontroles
  • Luister naar de beveiliging en ander personeel

Don’ts

  • Neem geen grote tassen mee
  • Neem liever geen kinderwagens mee
  • Neem geen elektrische apparatuur mee
  • Foto- en filmopnames bij de organisaties zijn niet altijd toegestaan